Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Tổ chức phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” hưởng ngày pháp luật năm 2021

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Tổ chức phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” hưởng ngày pháp luật năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 1059/KH-STP-TĐTN, ngày 13 tháng 8 năm 2021 giữa Sở Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2021. Ngày 27/9/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2021 theo hình thức trực tuyến qua phần mềm google meet với sự tham gia của 24 điểm cầu cấp cơ sở.

 

Tại buổi phát động Thường trực huyện đoàn đã triển khai đến các cơ sở Đoàn về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và đối tượng tham gia cuộc thi, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị để tham gia cuộc thi đảm bảo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, chỉ đạo cơ sở Đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình tham gia cuộc thi trực tuyến đặc biệt là áp dụng hình thức tuyên truyền, vận động thông qua các trang mạng xã hội facebook, zalo trong tình hình dịch bệnh covid-19 hiện nay.

Đây là một trong những nội dung hưởng ứng ngày pháp luật năm 2021 và trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật để các đơn vị tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức để đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia./.

Ngọc Tình – HĐ Lai Vung