Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ đoàn chủ chốt về “Một số vấn đề tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ đoàn chủ chốt về “Một số vấn đề tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021.   Nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung cho công tác tổ chức Đại hội các cấp. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Ban Thường Huyện Đoàn tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ đoàn chủ chốt về “Một số vấn đề tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự hơn 25 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên; Bí thư các xã, thị trấn Đoàn, chi đoàn ngành và đoàn trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Tại lớp cập nhật kiến thức các đồng chí được nghe trao đổi các thông tin về nội dung về thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, qui định về cơ cấu nhân sự, số lượng Ban chấp hành, cách xây dựng nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt cấp cơ sở, định hướng thêm một số nội dung trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn cấp cơ sở, công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên nhất là việc nắm bắt dư luận trong đoàn viên, thanh niên về Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Do dịch covid-19 trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ nên Huyện Đoàn tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm google meet để tạo điều kiện thuận cho tất cả các đơn vị có thể tham gia hội nghị một cách thuận tiện nhất và cũng để các đơn vị chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch covid-19 tại địa phương đơn vị mình.

Trong thời gian tới BTV Huyện Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc; Tích cục tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lai Vung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

                                                                                    Ngọc Tình – HĐ Lai Vung