Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2019-2022”, Ban Thường vụ Huyện Đoàn ban hành kế hoạch số 69-KH/ĐTN ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2019  - 2022 với chỉ tiêu mở 85 lớp phổ cập bơi trên toàn huyện, đồng thời giao Hội đồng Đội huyện theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn Đoàn thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

 

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại trường tiểu học Long Thắng 1, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và học sinh, có hơn 300 em tham gia. Tại buổi tuyên truyền các em được trang bị, hướng dẫn những kỹ kiến thức cơ bản về bơi lội, kỹ năng bơi an toàn phù hợp với độ tuổi và phương pháp phòng chống đuối nước. Ngoài ra Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn chỉ đạo 100% các Liên đội các trường trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong tiết sinh hoạt dưới cờ, thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia.

 

Thông qua buổi tuyên truyền giúp các em nắm được kỹ năng phòng chống đuối nước. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về lợi ích của việc tuyên truyền phòng chống đuối nước đối với học sinh và trẻ em, góp phần hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện.

                                                                               Hồng Ân- HĐ Lai Vung