Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư

Thực tế cho thấy trẻ em rất thiếu thời gian vui chơi nhất là vui chơi có tổ chức, chính vì vậy các cơ sở Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn dân cư phải quan tâm tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em đặc biệt là vào dịp cuối tuần xem đó là phương thức chủ yếu để hình thành hoạt động giáo dục thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Tổ chức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi có vai trò rất quan trọng trong giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, sức khỏe, đạo đức, kỹ năng sống, phát huy năng khiếu bản thân, không để các em sa đà vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh.

 

Căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương, nhiều hoạt động sinh hoạt cho thiếu nhi được triển khai tổ chức phong phú, đa dạng như: trò chơi dân gian, vẽ tranh, các em cùng làm lồng đèn trung thu với các anh chị đoàn viên, thi vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống covid cho thiếu niên nhi đồng,…

Việc tổ chức các hoạt động bổ ích giúp các em nâng cao tính chủ động, tự tin, đoàn kết, tích cực hơn với các hoạt động xã hội. Từ đó, các em có thể phát huy tiềm năng của bản thân, tránh xa được trò chơi bạo lực, không lành mạnh hay các tệ nạn xã hội. Mục đích của sinh hoạt nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương (mà cụ thể là Đoàn thanh niên), thể hiện rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục, tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong thời gian nghỉ hè.

                                                                                   Huyện Đoàn Lai Vung