Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Thực hiện mô hình ký kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Thực hiện mô hình ký kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên

Nhằm thực hiện tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên đặc biệt là trong khối trường học. Năm học 2022 – 2023 Ban Thường vụ Huyện Đoàn, các Đoàn trường THPT trong huyện đã tổ chức thực hiện mô hình ký kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông giữa Công an huyện và các Đoàn trường THPT.

 

Với mục đích thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về an ninh trật, tuyên truyền kiến thức về luật giao thông đường bộ trong học sinh và hạn chế tối đa việc học sinh vi phạm an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và vi phạm luật giao thông. Theo đó Đoàn trường THPT Lai Vung 1 và Đoàn trường THPT Lai Vung 2 đã tổ chức ký kết với Công an huyện để thực hiện mô hình và tổ chức cho đoàn viên, học sinh ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự và an toàn giao thông theo các nội dung trong bản cam kết. Khi triển khai mô hình này, bên cạnh việc phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường và tổ chức Đoàn thì lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề trong đoàn viên, học sinh cuả nhà trường, phối hợp lực lượng công an xã hỗ trợ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường, kiểm tra xử lý các trường hợp tụ tập gây rối bên ngoài các hàng quán trước cổng trường và kịp thời hỗ trợ nhà trưởng xử lý các tình huống mất an ninh trật tự trước cổng trường…

Thông qua mô hình để góp phần thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong đoàn viên, học sinh nhất là trong dịp đầu năm học mới 2022 – 2023.

Ngọc Tình – HĐ Lai Vung