Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Hội nghị cập nhật kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong một số nội dung công tác Đoàn và phong trào TTN.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Hội nghị cập nhật kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin trong một số nội dung công tác Đoàn và phong trào TTN.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lai Vung. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ Đoàn các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong một số nội dung công tác Đoàn và phong trào TTN. Với sự tham gia của 25 đồng chí là Báo cáo viên của Đoàn, Bí thư Phó Bí thư các xã, thị trấn Đoàn và chi đoàn ngành, Đoàn trường THPT.

 

            Tham gia buổi cập nhật kiến thức các đồng chí được triển khai, hướng dẫn sử dụng mã QR-Code trong việc triển khai một số nội dung hình ảnh, thơ mời, đường link để thực hiện công tác; cách thức tạo và sử dụng google form để thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo của Đoàn; sử dụng công cụ google sheet để nhập nhanh các biểu mẫu báo cáo và ứng dụng google meet sử dụng cho các cuộc họp, trao đổi trực tuyến.

            Qua hội nghị đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở nắm rõ cách thức để ứng dụng công nghệ thông tin vào một số nội dung công tác và hoạt động của Đoàn từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, việc cập nhật các báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chủ động hơn và đặc biệt là việc sử dụng mã code để chuyển tải tài liệu sinh hoạt chi đoàn đến các đoàn viên được tiện lợi hơn từ đó cũng tạo được thêm hứng thú cho đoàn viên, góp phần thể hiện vai trò của tuổi trẻ xung kích ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                      Ngọc Tình – HĐ Lai Vung