Xuất bản thông tin

null Lai Vung: lễ ký kết, phối hợp giữa cơ sở đoàn và chi đoàn ngành trực thuộc và 3 đoàn trường THPT

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: lễ ký kết, phối hợp giữa cơ sở đoàn và chi đoàn ngành trực thuộc và 3 đoàn trường THPT

Ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Huyện Đoàn Lai Vung đã diễn ra lễ ký kết, phối hợp giữa các cơ sở Đoàn với chi đoàn trực thuộc và 3 đoàn trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Nội dung ký kết liên tịch nhằm mục đích mở rộng quan hệ, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động phong trào giữa các đơn vị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp cùng thực hiện có hiệu quả phong trào, hoạt động tại đơn vị. Đặc biệt là duy trì hoạt động kỳ nghỉ xanh theo cụm đoàn thi đua. Các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; duy trì và đẩy mạnh phối hợp thực hiện việc chăm lo cho đối tượng thanh thiếu nhi; hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;… nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

Tại lễ kết nghĩa, các đơn vị đã ký kết bản ghi nhớ giao ước kết nghĩa và chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

                                                                                                   Mỹ Duyên- HĐ Lai Vung