Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt chính trị,tư tưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Sinh hoạt chính trị,tư tưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 27/4/2023 Huyện uỷ Lai Vung tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện Lai Vung trong sạch,vững mạnh gắn với xây dựng “chi bộ, đảng bộ bốn tốt” cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Đảng viên các Chi bộ, Đảng bộ ngành Huyện trực thuộc Huyện uỷ; Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, chi bộ các trường THPT. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường lớn UBND huyện và trực tuyến đến 12 điểm cầu xã, thị trấn; 03 điểm cầu trường THPT trên địa bàn Huyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Hoàng Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện báo cáo nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị huyện Lai Vung trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng “chi bộ, đảng bộ bốn tốt” với chủ đề “trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên”.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Từ đó hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

Kim Phụng