Ứng dụng lồng nhau

Banner Nghị quyết các kỳ họp

Banner dự thảo văn bản

Banner đại biểu HĐND

Banner tiếp xúc cử tri

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

img
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII

Chiều ngày 01/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Xuất bản thông tin