Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức định hướng dư luận xã Hội trong thanh niên năm 2021.

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Lai Vung: Tổ chức lớp cập nhật kiến thức định hướng dư luận xã Hội trong thanh niên năm 2021.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021.   Ngày 04 tháng 3 năm 2021. Ban Thường Huyện Đoàn tổ chức lớp cập nhật kiến thức định hướng dư luận xã Hội trong thanh niên năm 2021, với sự tham dự hơn 30 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên; Bí thư, Phó Bí thư các xã, thị trấn Đoàn, chi đoàn ngành và đoàn trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Tại lớp cập nhật kiến thức các đồng chí được nghe trao đổi các thông tin về nội dung nâng cao kiến thức về việc xây dựng các nội dung để định hướng dư luận xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động định hướng dư luận trọng tâm là việc nắm bắt và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua việc vận hành hiệu quả trang mạng xã hội của các cơ sở đoàn, việc định hướng nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của chi đoàn, việc xây dựng các giải pháp hình ảnh hóa các nội dung tuyên truyền để phát huy tối đa hiệu quả…; Đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Sau hơn nửa năm hoạt động, CLB đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới BTV Huyện Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc; Sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị và kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho đoàn viên, thanh niên trong phạm vi quyền hạn được giao; Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, ổn định tình hình an ninh trật tự khi có các sự cố đột xuất xảy ra tại địa phương, đơn vị nhất là công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                                    Ngọc Tình – HĐ Lai Vung