Xuất bản thông tin

null Lai Vung chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Lai Vung chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Chiều ngày 01/4/2021, UBND huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị chuyên đề chấn chỉnh công tác cải cách hành chính sau khi chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2020 trên địa bàn tỉnh giảm 2 bậc so với năm 2019.

Qua kiểm tra công tác CCHC của huyện đầu năm 2021 cho thấy, các Phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong huyện có triển khai thực hiện các nội dung về CCHC năm 2021; có ban hành kế hoạch tự kiểm tra, tuyên truyền về CCHC. Nhất là có phân công từng công chức chuyên trách chuyên môn phụ trách và báo cáo đúng quy định.

Bên cạnh đó công tác CCHC ở các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác văn thư, lưu trữ chưa tốt; tình hình cập nhật  công khai TTHC và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn sai sót; việc giải quyết hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít; …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Lai Vung đề nghị sau hội nghị này từng đơn vị khẩn trương ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế của đơn vị có thời gian và lộ trình cụ thể, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc khắc phục; huyện sẽ thành lập Tổ tư vấn để tham mưu UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện trong thời gian tới; kịp thời khen thưởng và kỷ luật đối với những đơn vị làm tốt cũng như còn yếu kém; cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để tìm ra giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn hạn chế; phát huy tinh thần trách nhiệm và trình độ của cán bộ thực hiện CCHC tại đơn vị.../.

Kha Mẫn