Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung tổ chức tập huấn công tác chỉnh lý tài liệu.

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Huyện Lai Vung tổ chức tập huấn công tác chỉnh lý tài liệu.

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc chỉnh lý tài liệu Uỷ ban nhân dân xã Phong Hòa và Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung.

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện chỉnh lý thí điểm Phông tài liệu năm 2019 của Uỷ ban nhân dân xã Phong Hòa và Phòng Giáo dục vào Đào tạo mục đích để hướng dẫn, giúp người làm công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nắm chắc về nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu, từng bước chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống của cơ quan đơn vị mình theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Tham dự lớp tập huấn gồm Văn thư phụ trách các Phòng, ban và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Dự kiến lớp tập huấn sẽ hoàn thành trong tháng 12.

Qua đây có thể thấy được Chỉnh lý tài liệu lưu trữ có vai trò to lớn với công tác văn thư lưu trữ của mỗi cơ quan, tổ chức. Bởi sau khi được tiến hành chỉnh lý thì tài liệu lưu trữ trong nhiều năm của các cơ quan, tổ chức mới được phân loại, sắp xếp một cách khoa học và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho công tác nghiên cứu của cơ quan và xã hội đạt hiệu quả nhất.