Xuất bản thông tin

null Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cài đặt về ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cài đặt về ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BHXH ngày 09/02/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số năm 2021.

Cán bộ BHXH huyện hướng dẫn cán bộ công chức cài đặt và

sử dụng ứng dụng VssID

Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, cài đặt về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đến tất cả người đang tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là Người lao động) trên địa bàn huyện Lai Vung để Người lao động được hướng dẫn hoặc có thể trực tiếp cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, qua đó tăng cường thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp thông tin, dịch vụ, tiện ích giữa cơ quan BHXH với Người lao động, hướng tới từng bước thực hiện thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy. Việc cài đặt và sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, đối với Người lao động có nhiều tiện ích, thuận lợi sau:

- Cung cấp thông tin về: số thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm hưởng 5 năm liên tục và thông tin về quyền lợi hưởng; cung cấp chi tiết quá trình tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp; thông tin hưởng các chế độ BHXH một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; lịch sử khám, chữa bệnh BHYT

- Cung cấp các tiện ích tra cứu: mã số BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT…

Ngoài ra, VssID- Bảo hiểm xã hội số còn cho phép người dân thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng sai sót, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, Người lao động cũng rất tiện lợi khi sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh vì  ứng dụng này cung cấp hình ảnh thẻ BHYT thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Khi người dân đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh đưa cho cơ sở khám, chữa bệnh để làm các thủ tục hưởng quyền lợi BHYT của mình, nếu có nhu cầu. Theo định hướng VssID sẽ thay thế thẻ giấy BHYT - đã bộc lộ nhiều điểm bất tiện trong quá trình sử dụng như dễ hư hỏng, mã code dễ bị mờ...

Từ những lợi ích thiết thực đối với từng Người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp như đã nêu trên, BHXH huyện Lai Vung đã thông báo việc tổ chức triển khai và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, cho tất cả các đơn vị trên địa bàn (thông qua Cán bộ được phân công giao dịch với cơ quan BHXH của đơn vị).

BHXH huyện