Xuất bản thông tin

null Ra quân hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi Sim chính chủ

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Ra quân hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi Sim chính chủ

Với mục tiêu tăng dần tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức trực tuyến góp phần nâng cao Bộ chỉ số chỉ  đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

 

Từ ngày 05 đến 10/12/2022 huyện Lai Vung thành lập Tổ kỹ thuật gồm Văn phòng HĐND-UBND huyện và Phòng VHTT phối hợp 3 Nhà mạng di động đến 12 xã, thị trấn trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,…tư vấn, vận động, hướng dẫn 100% người dân, doanh nghiệp tham gia cách thức chuyển đổi Sim nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, nhất là trong tham gia giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trong mọi hoạt động sau này; thực hiện các thao tác kỹ thuật đăng ký, chuyển đổi Sim không chính chủ thành Sim chính chủ đối với Nhà mạng di động: Vinaphone, Viettel, Mobifone.

Đây là hoạt động nhằm hướng đến thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc chuyển đổi số trên 03 lĩnh vực: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Văn phòng