Xuất bản thông tin

null LAI VUNG lọt vào vòng 2 Hội thi Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

LAI VUNG lọt vào vòng 2 Hội thi Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1610/KH-SNV ngày 19/7/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021 mục đích nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

Sáng ngày 23/9/2021, 290 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức thuộc trên địa bàn huyện tham dự Vòng 1 hội thi trên hệ thống trắc nghiệm của Ban Tổ chức. Mỗi thi sinh phải hoàn thành bài thi  gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút. Nội dung thi xoay quanh các văn bản về công tác cải cách hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức...Tất cả các thí sinh tham gia đều hoàn thành phần thi của mình đúng theo thời gian đã quy định. Trong đó có 4 thí sinh đạt 29/30 câu.

Với tổng số điểm là 288 (lấy 5 thí sinh cao điểm nhất) Lai Vung xếp thứ 4 trên tổng số 31 đội dự thi. Theo thể lệ Hội thi, sau khi kết thúc vòng 1 thì 15 đội có tổng điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 của hội thi, phần thi dựng Videoclip.

Thủy Quỳnh