Xuất bản thông tin

null Tổ chức Tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Tổ chức Tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022

Từ ngày 11-13/5, UBND huyện Lai Vung tổ chức Tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2022 cho 364 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ UBND cấp xã, thị trấn.

 

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định về tiếp nhập văn bản đến, đi trên môi trường giấy và điện tử; xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; các chức năng cơ bản của phần mềm Quản lý tài liệu điện tử IDESK trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị; Lập hồ sơ công việc và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan đối với văn bản giấy và văn bản điện tử. Hướng dẫn thực hành; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan, đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ.

Lớp tập huấn diễn ra với mục đích quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ; trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp./.

Thái Duy