Xuất bản thông tin

null Tập huấn duy trì, áp dụng hệ thống ISO năm 2022

Chi tiết bài viết CM Cải cách Hành chính

Tập huấn duy trì, áp dụng hệ thống ISO năm 2022

Sáng ngày 01/3/2022, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã đến huyện Lai Vung tập huấn hướng dẫn về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo Iso và thư ký ISO của hệ thống ISO của các cơ quan chuyên môn huyện và hệ thống ISO các xã: Vĩnh Thới, Tân Thành, Tân Phước, Long Hậu, Hoà Long, Long Thắng, Hoà Thành, Tân Dương, thị trấn Lai Vung.

Tại đây các học viên được tìm hiểu sâu hơn về nội dung của hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015; báo cáo viên đã khái quát toàn bộ các công việc cần phải làm từ khâu xây dựng tài liệu, áp dụng hệ thông tài liệu, xác định tính phù hợp của hệ thông và việc duy trì, cải tiến hệ thông. Đồng thời đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, nhất là ở cấp xã.

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và phương pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, từ đó vận dụng vào quá trình áp dụng, vận hành có hệ quả hơn trong thời gian tới tại cơ quan, đơn vị./.

                                                                    

 Hoàng Kỳ - Phòng Nội vụ