Xuất bản thông tin

null Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính năm 2021.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện Lai Vung năm 2021, mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

 

Hội thi lập thành 14 đội, mỗi đội 05 thành viên là cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện. Hội thi được tổ chức gồm 2 vòng.

Ngày 11/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 02 vòng thi cải cách hành chính. Vòng 1 các thí sinh đăng nhập hệ thống https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-tim-hieu-cai-cach-hanh-chinh-huyen-lai-vung-nam-2021-14031 để tiến hành thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi xoay quanh về Luật cán bộ, công chức; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Quyết định số 942/QĐ-TTg …Vòng 2 các thí sinh thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên công dịch vụ công với 05 thủ tục hành chính được Ban tổ chức chọn sẵn.

Qua cuộc thi, đội về nhất thuộc về Đội 1 của các cơ quan chuyên môn (Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); Đội về nhì và ba lần lượt là Đội dự thi của UBND xã Hòa Thành, UBND xã Tân Phước; 02 giải khuyến khích thuộc về đội của UBND xã Tân Thành và Đội 2 của các cơ quan chuyên môn (Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư Pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra huyện)./.

Phòng Nội vụ