Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 07/6 đến 11/6/2021

Trang chủ Thông báo

Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 07/6 đến 11/6/2021

THÔNG BÁO

Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 103/KHCTT-QLVH ngày 27/05/2021 được duyệt.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

07/06/2021

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Giáp Nước, tuyến 482-SH.

2

08/06/2021

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Kênh Tư Phan, Kênh Ranh, Ba Dinh 4, tuyến 474-AH.

3

08/06/2021

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Long Thành, tuyến 474-AH.

4

11/06/2021

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Định Hòa 4, Mương Út Quí, tuyến 480-SH.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.