Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 22/6 đến 27/6/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 22/6 đến 27/6/2021

THÔNG BÁO

Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 109/KHCTT-QLVH ngày 10/06/2021 được duyệt.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

22/06/2021

08h00-10h00

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Thanh Sang, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Nguyễn Thanh Sang, tuyến 473-TH.

2

22/06/2021

10h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Trần Thị Bích Chi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trần Thị Bích Chi, tuyến 472-TH.

3

22/06/2021

13h30-15h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Phúc Hậu Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Phúc Hậu Tân Định, tuyến 472-TH.

4

22/06/2021

15h00-17h00

Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Ngô Thị Mỹ, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Ngô Thị Mỹ, tuyến 478-SH.

5

23/06/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Hòa Thành, Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Điền, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ DNTN Thanh Điền, tuyến 474-AH.

6

23/06/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH MTV Cưa Xẻ Gỗ Trí Nam, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp DNTN Trí Việt, tuyến 472-TH.

7

24/06/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Thị Kiều, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cơ Sở Trần Thị Bé Tư, tuyến 473-TH.

8

24/06/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Thành, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đồng Tháp, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ XX Nghĩa Thành, tuyến 478-SH.

9

25/06/2021

08h00-10h00

Khách hàng sử dụng điện Trần Văn Chánh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Bánh Mì Trần Văn Chánh, tuyến 476-SH.

10

25/06/2021

10h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Thanh Minh, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trạm Bơm Nguyễn Thanh Minh, tuyến 474-AH.

11

26/06/2021

13h30-14h30

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long, thị trấn Lai Vung (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến cầu Hòa Long), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn PĐNR 476-10/1-1 Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH

12

27/06/2021

05h30-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Kinh Đòn Dông, tuyến 482-SH.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.