Xuất bản thông tin

null Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2023

Xem thông báo tại đây

1. Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023: Nghỉ 05 ngày liên tục Theo Bộ luật Lao động 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Năm 2023, 03 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), 30/4 và 1/5 nối tiếp nhau. Vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ đến 05 ngày liên tục, cụ thể như sau: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào ngày 29/4 Dương lịch là ngày thứ bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 2/5. Trong khi đó, ngày 30/4 trùng với ngày chủ nhật nên được nghỉ bù tiếp ngày 3/5. Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 trong 05 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết 3/5/2023.

Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Treo Quốc kỳ 2 Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, khu dân cư, các tuyến đường và các nơi công cộng khác trên địa bàn; có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự nơi công cộng, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid.