Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 26/7/2022 đến 29/7/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 26/7/2022 đến 29/7/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1045/KH-ĐLLV ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Điện lực Lai Vung đã được Công ty Điện lực Đồng Tháp duyệt về việc đăng ký công tác tuần (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022);

Điện lực Lai Vung thông báo lịch ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

STT

Thời gian mất điện

Khu vực ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

26/7/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Hòa Tân, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Vĩnh Thới 2 tuyến 480-SH,  trạm biến áp Chợ Vĩnh Thới tuyến 475-SH.

2

27/7/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long (từ cầu Dương Hòa đến bến xe Phương Trang Lai Vung), huyện Lai Vung.

Từ trụ 147 đến trụ 185, trạm biến áp Kinh Mười Dừa, tuyến 474-AH.

3

27/7/2022

07h00-08h00

17h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Thành (từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa, từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay), huyện Lai Vung.

Phân đoạn 474-12.AH Bà Phủ từ trụ 108 đến trụ 147, tuyến 474-AH.

4

29/7/2022

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Nhà Phân Phối Vĩnh Thới, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Nhà Phân Phối Vĩnh Thới, tuyến 474-AH.

Điện lực Lai Vung kính thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong, Điện lực Lai Vung có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 1900100619009000.

Trân trọng./.