Xuất bản thông tin

null Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở Nhật Bản qua tập đoàn Something tại huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở Nhật Bản qua tập đoàn Something tại huyện Lai Vung