Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 14/5/2021 đến 28/5/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 14/5/2021 đến 28/5/2021

THÔNG BÁO

Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch công tác tuần bổ sung số 89/KHCTT-QLVH ngày 11/05/2021 được duyệt;

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 92/KHCTT-QLVH ngày 13/05/2021 được duyệt;

Thực hiện kế hoạch công tác tuần bổ sung số 93/KHCTT-QLVH ngày 13/05/2021 được duyệt;

Thực hiện theo đề nghị của khách hàng;

Thực hiện theo thông báo số 355/TB-ĐLLV về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện ngày 29 tháng 04 năm 2021;

Thực hiện theo thông báo số 397/TB-ĐLLV về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện ngày 10 tháng 05 năm 2021.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

14/05/2021

15h00-17h00

Không mất điện

Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Cty Việt Thắng, tuyến 478-SH.

2

16/05/2021

06h00-18h00

Không mất điện

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Kinh Đòn Dông, tuyến 482-SH.

3

21/05/2021

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Hậu (từ chợ Cái Tắc đến Ngọn Rạch Dông), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Cái Tắc Rạch Dông, tuyến 476-TH.

4

24/05/2021

07h30-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Phước (từ chợ Tân Phước đến cầu Rạch Gia), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Tân Quí, tuyến 474-AH.

5

24/05/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Kho Miền Bắc, tuyến 478-SH.

6

25/05/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Bột Thực Phẩm Hưng Phát Lợi, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Hưng Phát Lợi, tuyến 474-AH.

7

25/05/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Cơ Khí Phước Lụa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cơ Khí Phước Lụa, tuyến 474-AH.

8

26/05/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Đắc Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Trần Thị Rãnh, tuyến 472-TH.

9

26/05/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Nhân, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ XX Thảo Nhân, tuyến 474-AH.

10

27/05/2021

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Ba Dinh 4, tuyến 474-AH.

11

27/05/2021

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Long Thành, tuyến 474-AH.

12

28/05/2021

08h00-12h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Vân, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Lộc Vân, tuyến 481-AH.

13

28/05/2021

13h30-17h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH  Nông Sản Việt Hảo, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Phước Tài, tuyến 481-AH.

Mục số 1 của thông báo này thay thế mục số 12 của thông báo 355/TB-ĐLLV ngày 29/04/2021.

Mục số 2 của thông báo này thay thế mục số 1 của thông báo 397/TB-ĐLLV ngày 10/05/2021.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.