Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 23 đến 30/7/2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mất điện để sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 23 đến 30/7/2020

THÔNG BÁO

Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Thực hiện kế hoạch công tác tuần số 655/KH-ĐLLV ngày 16/07/2020 được duyệt.

Thực hiện kế hoạch công tác tuần bổ sung số 656/KH-ĐLLV ngày 16/07/2020 được duyệt.

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

23/07/2020

08h00-17h00

Không mất điện

Các khách hàng sử dụng điện một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3, Thị trấn Lai Vung, một phần ấp Long Thành A, ấp Long Thuận, xã Long Hậu (từ cầu Hòa Long đến cua Khoai Mì), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Rạch Dông, tuyến 474-AH.

2

27/07/2020

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc A, ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương (từ cụm dân cư Tân Dương đến cuối Ngọn Rạch Chùa), huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Rạch Chùa, tuyến 481-AH.

3

28/07/2020

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện toàn bộ xã Tân Phước, một phần xã Long Hậu (từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành đến cầu Rạch Gia Tân Phước, từ cầu Cán Cờ đến Mương Trâu, từ Rạch Bà Bóng đến Ngọn Rạch Chùa), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Long Hậu, tuyến 474-AH.

4

29/07/2020

08h30-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Hòa Thành 4, tuyến 474-AH.

5

29/07/2020

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Tân Thạnh, tuyến 474-AH.

6

30/07/2020

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ Cầu Mới Tân Thành đến Ao Sen), huyện Lai Vung.

Phân đoạn 473-12 Cầu Tân Thành, tuyến 473-TH.

7

30/07/2020

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ chợ Tân Thành đến Vàm Cua Đinh), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Tân Thành 2, tuyến 472-TH.

Mục số 1 của thông báo này thay thế mục số 4 của thông báo 541/TB-ĐLLV ngày 14/07/2020.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

 Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng ./.