Xuất bản thông tin

null Thông báo tham dự Hội thi Cán bộ, công chức chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tham dự Hội thi Cán bộ, công chức chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020

                  THÔNG BÁO

                 Về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện

Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc tổ chức Hội thi Cán bộ, công chức chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ban Tổ chức Hội thi Cán bộ, công chức chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2020 đề nghị các Đội dự thi từ 11 đơn vị cấp xã (theo danh sách đính kèm) tham dự hội thi với thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian: Tập trung lúc 13 giờ, ngày 02 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường lớn Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung – Địa chỉ: Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, phân công nhận sự làm trưởng đoàn hướng dẫn các đội dự thi đúng thời gian, địa điểm.

Các đội dự thi gửi các slide powerpoint nội dung thuyết trình (nếu có) về Ban tổ chức hội thi (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 01/10/2020 để phục vụ trình chiếu tại hội thi. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã phối hợp thông báo đến các đội dự thi nắm, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản hồi về Ban Tổ chức hội thi (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn./.

Xem chi tiết tại đây