Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022

STT

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

13/6/2022

13h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Mương Lẫm, tuyến 474-AH.

2

14/6/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ cầu mới Tân Thành đến quán Ao sen), huyện Lai Vung.

Phân đoạn 473-12 Cầu Tân Thành, tuyến 473-TH.

3

15/6/2022

07h00-18h00

Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp, các khách hàng sử dụng điện một phần xã Định Hòa, xã Tân Hòa (từ cầu Bằng Lăng đến cầu Ông Tính), huyện Lai Vung.

Từ trụ 41 đến trụ 118, tuyến 480-SH.

Từ trụ 1 đến trụ 147, tuyến 475-SH.

4

15/6/2022

07h00-08h00

17h00-18h00

Khách hàng sử dụng điện Trung Tâm Đầu Tư Và Khai Thác Hạ Tầng, Công Ty TNHH Khải Phát Việt Nam, Công Ty TNHH Cỏ May Lai Vung, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cỏ May, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa (từ cầu Mương Khai đến cầu Bằng Lăng), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn PĐ 475-10.SH Tân Hòa và PĐ 480-10.SH Tân Lợi nhận điện tuyến 471-SH. Từ trụ 1 đến trụ 40, tuyến 480-SH.

5

16/6/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, thị trấn Lai Vung (từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ ba Dinh, tuyến 474-AH.

6

17/6/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến Nhà Máy Cháy), huyện Lai Vung.

PĐNR 476-10/1-1 Cây Xăng Quản Tám, tuyến 476-SH.

7

17/6/2022

07h00-08h00

17h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Vĩnh Thới, thị trấn Lai Vung (từ Nhà Máy Cháy đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn PĐNR 476-10/1-3.SH Nhà Máy Cháy nhận điện tuyến 474-AH.

8

17/6/2022

13h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Ngã Củ, tuyến 474-AH. Trạm biến áp Chùa Cả Cát, tuyến 476-SH.

Điện lực Lai Vung kính thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong, Điện lực Lai Vung có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 1900100619009000.

Trân trọng./.