Xuất bản thông tin

null Công bố Danh sách 58 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

baucu Tin tức

Công bố Danh sách 58 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Uỷ ban bầu cử huyện Lai Vung đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Theo đó, tổng số 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tại 11 đơn vị bầu cử trong toàn huyện để bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 18 người tái cử, số lượng nữ là 21 người.

Xem chi tiết danh sách ứng cử viên tại đây.

UBBC huyện