Xuất bản thông tin

null Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh kiểm tra tại Lai Vung

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh kiểm tra tại Lai Vung

Chiều ngày 23/4, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Giang - Phó Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại huyện Lai Vung.

 

Qua kiểm tra cho thấy huyện Lai Vung có nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau được thực hiện như thông qua câu chuyện truyền thanh, phỏng vấn phát thanh; chạy xe phát thanh tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư; thiết kế pa nô tuyên truyền lưu động; lồng ghép qua các cuộc họp Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt Hội quán … Công tác nắm bắt dư luận và định hướng dư luận được quan tâm để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thành Giang yêu cầu địa phương khi niêm yết danh sách người ứng cử phải nắm dư luận để tham mưu cho Ủy ban bầu cử huyện xử lý kịp thời; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên trong Tổ bầu cử để kiểm phiếu, ghi biên bản, nhập dữ liệu kết quả bầu cử chính xác, tránh sai sót. Trang trí khu vực bỏ phiếu đúng theo quy định, đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, liên tục về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên; tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và định hướng người dân trong ngày đi bầu cử hạn chế tập trung đông người./.

Anh Duy