Xuất bản thông tin

null Mặt trận tổ quốc tỉnh giám sát công tác bầu cử tại Lai Vung

Chi tiết bài viết Tin tức

Mặt trận tổ quốc tỉnh giám sát công tác bầu cử tại Lai Vung

Chiều ngày 25/3/2021 đoàn công tác của MTTQ tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Thành Công – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác bầu cử tại huyện Lai Vung.

 

Tại buổi giám sát đoàn được nghe đại diện Ủy ban bầu cử huyện báo cáo sơ bộ tình hình tiến hành công tác bầu cử trên địa bàn. Đến thời điểm này huyện đã cơ bản hoàn thành các bước tiến hành bầu cử theo qui định như: triển khai công tác bầu cử ở địa phương; thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử, theo đó cấp huyện có 11 đơn vị bầu cử với 35 đại biểu, toàn huyện có 81 khu vực bỏ phiếu/79 đơn vị bầu cử cấp xã. Toàn huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2, đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác bầu cử, sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các cấp và vai trò tích cực của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử, đảm bảo công tác bầu cử ở các địa phương được triển khai, tổ chức, thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đúng theo luật định.

Những tồn tại, hạn chế trong công tác bầu cử của các địa phương chủ yếu là những vấn đề trong công tác phối hợp đã được Đoàn kiểm tra, giám sát định hướng tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu tại buổi giám sát ông Lê Thành Công – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh lưu ý tất cả các bước, quy trình thực hiện công tác bầu cử phải đúng luật và đề nghị Ủy ban bầu cử huyện rà soát toàn bộ hồ sơ người ứng cử cấp huyện, xã về những sai sót mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Chuẩn bị các bước tiếp theo phải tuyệt đối đúng luật, đúng quy trình; cân nhắc lựa chọn thành phần ban bầu cử cho phù hợp về độ tuổi, trình độ và kinh nghiệm. Huyện phải tính toán phương án tiếp theo trong điều kiện có dịch bệnh Covid 19 xảy ra để không bị động và gây khó khăn cho công tác bầu cử sắp tới.

Trước đó đoàn đã đến giám sát nội dung trên ở đơn vị thị trấn Lai Vung.

Kim Phụng