Xuất bản thông tin

null Lai Vung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Chiều ngày 16/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Lai Vung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ, những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Ủy ban bầu cử huyện Lai Vung đã tiếp nhận 64 hồ sơ những người được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó cấp huyện là 26 ứng cử viên, cấp xã là 38. Về cơ cấu kết hợp, nữ là 24 ứng cử viên, chiếm 37.5%, ngoài Đảng 6 ứng cử viên, chiếm trên 9.38%.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách sơ bộ, lý lịch trích ngang 64 người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bàn bạc thảo luận thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử sẽ được tiến hành từ ngày 21/3 đến 13/4/2021./.   

Hạo Thiên