Xuất bản thông tin

null Ủy ban bầu cử tỉnh Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban bầu cử tỉnh Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 13 và 14 Huyện Lai Vung có 10 ứng cử viên.

Theo đó, có 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tại 16 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 26 người tái cử, số lượng nữ là 37 người; đáng chú ý, có 03 ứng cử viên là Chủ nhiệm Hội quán, Giám đốc Hợp tác xã và Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản.

Xem chi tiết danh sách ứng cử viên tại đây.