Xuất bản thông tin

null Chậm nhất là ngày 13/4/2021 phải niêm yết danh sách cử tri

Chi tiết bài viết Tin bầu cử

Chậm nhất là ngày 13/4/2021 phải niêm yết danh sách cử tri

Theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử quốc gia, chậm nhất ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban nhân dân cấp xã đã lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách đó tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

Description: https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/Danh+sach+cu+tri.jpg/b5aaa619-e7f4-c2ab-e999-2b5ed4dd18a8?t=1616978758564

Ảnh minh họa

Cử tri là người có quyền bầu cử và là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên (có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước) và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

Cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã đăng ký thường trú biết và không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương.

Những người thuộc 04 trường hợp sau đây không được ghi tên vào danh sách cử tri: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án; người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo; người mất năng lực hành vi dân sự.

>> Triển khai công tác lập danh sách cử tri và in danh sách cử tri

Nguồn CTTĐT Đồng Tháp