Xuất bản thông tin

null Lai Vung hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách ứng cử còn 58 đại biểu

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách ứng cử còn 58 đại biểu

Ngày 14/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Lai Vung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp UBND cùng cấp nơi có người ứng cử thường trú thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử tiến hành hội nghị lấy ý kiến ​​và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Qua đó, đa số ý kiến cử tri ​​cho rằng tuy mỗi người có một vị trí công việc, nghề nghiệp khác nhau, nhưng tất cả 64 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều bảo đảm tiêu chuẩn, phầm chất đạo đức, có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, xứng đáng để cử tri bầu chọn là người đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử. 

Những ngày qua, có 06 trường hợp người được giới thiệu ứng cử sau khi cân nhắc về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Đại biểu HĐND đã gửi đơn đến Ủy ban bầu cử huyện xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu, không tham gia ứng cử.

Như vậy đến hội nghị hiệp thương lần 3 này, Đại biểu đã thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 còn lại là 58 người.

Sau hội nghị này, ban Thường trực UBMTTQVN Huyện sẽ triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Huyện đúng theo Luật định./.

Xem Danh sách 58 ứng cử viên HĐND huyện

Hạo Thiên