Xuất bản thông tin

null Lai Vung xã hội hóa được 24 cây cầu nông thôn trong 04 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung xã hội hóa được 24 cây cầu nông thôn trong 04 tháng đầu năm

 

4 tháng đầu năm 2021, Lai Vung đã huy động nguồn lực xã hội hóa bắc mới được 24 cây cầu nông thôn, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm là 20 cây.

Đến nay đã xây dựng hoàn thành được 08 cây và đang thi công 16 cây, với tổng kinh phí xây dựng trên 2,1 tỷ đồng. Trong đó: các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng, Ngân sách UBND huyện đối ứng 30% kinh phí, phần còn lại do nhân dân đóng góp, cùng 3.000 ngày công lao động. Các cầu do Đội thi công cầu đường thiện nguyện huyện và Đội ASXH các địa phương xây dựng miễn phí./.

Công Danh