Xuất bản thông tin

null Long Thắng: Khánh thành, khởi công cầu giao thông nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Long Thắng: Khánh thành, khởi công cầu giao thông nông thôn

Nằm trong hoạt động tết Quân - Dân 2023 tại xã Long Thắng, ngày 29/06/2022, UBND xã Long Thắng tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Tư Xe ấp Hoà Bình trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân địa phương.

 

Cầu Kênh Tư Xe được đội an sinh xã hội xã Long Thắng xây dựng trong thời gian 60 ngày, được thiết kế bê tông cốt thép có chiều dài 18m, ngang 3,5m trọng tải 2,5 tấn. Kinh phí xây dựng trên 175 triệu đồng trong đó: ngân sách UBND huyện hỗ trợ 49 triệu đồng, MTQ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp cùng hơn 200 ngày công lao động.

Cùng ngày xã Long Thắng tiếp tục khởi công xây dựng cầu Ngang Lung Cá Trê nối liền 2 ấp Hoà Bình – Thành Tấn. Kinh phí dự kiến xây dựng 360 triệu đồng, MTQ Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 triệu đồng, ngân sách UBND huyện hỗ trợ 30%, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp.

Từ đầu năm đến nay, xã Long Thắng đã xã hội hóa trên 1 tỷ đồng để xây dựng 6 cây cầu nông thôn, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 cây./.

Nguyên Lộc