Xuất bản thông tin

null Khánh thành cầu Ranh Phong Hòa - Định Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Khánh thành cầu Ranh Phong Hòa - Định Hòa

Sáng ngày 13/12/2020, UBND xã Phong Hòa tổ chức lễ khánh thành cầu Ranh Phong Hòa - Định Hòa.

 

Cầu Ranh Phong Hòa - Định Hòa được xây dựng với tổng chiều dài 36m, rộng 3,5m, tải trọng 2,5T với tổng kinh phí: 570 triệu đồng, Trong đó: Ban từ thiện chùa Như Lai Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 200triệu, ngân sách huyện đối ứng 171 triệu đồng, phần còn lại do mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đóng góp và hơn 345 ngày công lao động.

Từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn huyện Lai Vung công tác xã hội hóa xây dựng cầu đường đã xây dựng hoàn thành 41 chiếc cầu và đang thi công 11 chiếc cầu với tổng số tiền: 18,061 tỷ đồng và 18.406 ngày công lao động.

                                                                                      Minh Hùng