Xuất bản thông tin

null Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Sáng ngày 25/6/2020, Ban dân vận huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 150 đại biểu là thành viên MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Lai Vung.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần XI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hầu hết các Đại biểu đều thống nhất với nội dung tóm tắt dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó có các ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung xoay quanh các nội dung như: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; Công tác thực hiện phòng chống tham nhũng cần có kế hoạch cụ thể;  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn có công trình chưa mang lại hiệu quả; cần có biện pháp gắn kết người dân với doanh nghiệp thông qua kết nối với hội quán để đầu ra nông sản được ổn định; quan tâm đến công tác bảo tồn đóng xuồng ghe thủ công mỹ nghệ và các làng nghề khác trong địa bàn huyện Lai Vung…

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm cơ sở thực tiễn xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở tiếp nhận nhiều nguồn thông tin, tiếp thu ý kiến thảo luận, góp ý, làm cơ sở đề nghị bổ sung hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội VII của Đảng bộ huyện đảm bảo tính khả thi, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong quá trình thực hiện.

                                                                                Nguyên Lộc