Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Nông thôn mới Tin tức

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Lai Vung do đồng chí Huỳnh Duy Khương – Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tại xã Tân Dương.

 

Báo cáo kết quả thực hiện bộ tiêu chí nâng cao năm 2020 của xã Tân Dương cho thấy đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong đó các tiêu chí còn lại chưa đạt là Giao thông; điện; trường học; thu nhập; sản xuất và tổ chức sản xuất; y tế.

Qua kiểm tra đồng chí Huỳnh Duy Khương yêu cầu Ban công tác xây dựng đời sống văn hóa – NTM xã Tân Dương tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, các ngành huyện hỗ trợ chuyên môn về những tiêu chí mình phụ trách giúp xã sớm hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Xã cần tập trung tuyên truyền, vận động phát huy tối đa nguồn lực, sức dân trong đồng hành cùng địa phương xây dựng NTM.

Đoàn sẽ tiếp tục đến kiểm tra 02 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 là Tân Thành và Long Thắng trong tuần này./.

Nguyên Lộc