Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Du lịch qua màn ảnh nhỏ

null Điểm tin online ngày 06/02/2020

Trang chủ Video

Điểm tin online ngày 06/02/2020

Điểm tin online hôm nay có các thông tin đáng chú ý: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi hành án dân sự Đồng Tháp thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu; Thông qua các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Canh Tý; Tháo dỡ 461 lò gạch đất sét nung dạng lò thủ công v.v..

Điểm tin online hôm nay có các nội dung sau: Đồng Tháp cho học sinh nghỉ thêm 01 tuần để phòng, chống Corona; Kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV khu vực biên giới; Trên 06 tỷ đồng thực hiện công tác khuyến công, tư vấn công nghiệp v.v..

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Con người

CÙNG KHÁM PHÁ CON NGƯỜI ĐỒNG THÁP MẾN KHÁCH, THÂN THIỆN, MANG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ NHÉ!