Xuất bản thông tin

null Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh của người dân

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh của người dân

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI  ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN LAI VUNG

STT

Cơ quan, đơn

vị; địa phương

Họ và tên người trực

Chức vụ

Điện thoại

Cố định

Di động

I

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

1

 Văn phòng

HĐND và UBND

Nguyễn Quốc Định 

 Chánh Văn phòng

02773.848.235

0989 089 075

2

Phòng Y tế 

Nguyễn Văn Năm 

Trưởng phòng 

02773.650.571

0976 077 366

3

Phòng LĐTB&XH

Trịnh Hữu Kiệt

Phó Trưởng phòng 

02773.848.626

0913.102.606

4

Phòng KT&HT

Cao Trọng Danh

Trưởng phòng 

02773. 848237

0979.817899

5

Phòng TN-MT

Trương Hoàng Nghiệm

Công chức

 

0939.009.998

6

Phòng TC-KH

Đặng Hữu Trọng

 Trưởng phòng 

 

0964.621.666

7

Phòng Nội vụ

Phạm Văn Nhã

Trưởng phòng 

0975.990.754

0118.360.324

8

Phòng GD&ĐT

Ngô Phước Hậu

Trưởng phòng 

02773. 603344

0819.447 944

9

Phòng  Tư Pháp

Nguyễn Thanh xuân

Trưởng phòng 

02773.848.264

0939.08.99.08

10

Thanh Tra

Nguyễn Thanh Trường

Thanh tra viên

 

0939.998.890

11

Phòng VH&TT

Cao Văn Hòa Vũ

Trưởng phòng 

02773.848.246

0918.366.035

12

Phòng NN&PTNN

Võ Phước Có

Công chức

 

0932.937.065

II

CẤP XÃ

 

 

 

 

1

Xã Phong Hoà

Trần Bá Hậu

BT - Chủ tịch UBND xã,

02773.630.314

0963.879.789

2

Xã Định Hoà

Nguyễn Văn Sang

Chủ tịch UBND xã,

0277 3630 388

0917.250.739

3

Xã Tân Hoà

Nguyễn Văn Cắt

Chủ tịch UBND xã

0277 3636 880

0908.368.607

4

Xã Vĩnh Thới

Huỳnh Văn Cần

Chủ tịch UBND xã

0277 3639 050

0917.650.689

5

Xã Tân Thành

Huỳnh Văn Mười

BT - Chủ tịch UBND xã,

0277 3649 343

0374.589.050

6

Xã Tân Phước

Nguyễn Văn Em

BT - Chủ tịch UBND xã

0277 3656 081

0917.226.598

7

Xã Long Hậu

Trần Thanh Sĩ

Phó Chủ tịch UBND xã

0277 3649 021

0939.373.898

8

Thị trấn Lai Vung

Nguyễn Phước Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn

0277 3848 261

0907.476.249

9

Xã Hoà Long

Võ Phước Minh

P.Chủ tịch UBND xã,

0277 3848 627

0842.400.200

10

Xã Long Thắng

Phan Thanh Cao

Chủ tịch UBND xã

0277 3848 470

0975.409.080

11

Xã Hoà Thành

Nguyễn Minh Thành

Chủ tịch UBND xã,

0277 3652 104

0909.191.423

12

Xã Tân Dương

Võ Văn Cường

BT - Chủ tịch UBND xã

0277 3653 344

0919.465.521