Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Sáng ngày 09/3/2021, UBND huyện Lai Vung tổ chức Hội nghị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 cho lãnh đạo, chuyên môn các ban ngành, đơn vị sự nghiệp, trường học từ cấp mầm non đến THCS trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Kế hoạch này không áp dụng đối với các cơ quan Đảng, Đoàn thể, đơn vị ngành dọc.

 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe triển khai nội dung kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021 và nghiệp vụ ghi Bản kê khai tài sản thu nhập. Qua đó, đại biểu tham dự hội nghị trao đổi những nội dung chưa rõ và cần kê khai như thế nào để được chính xác, những nội dung trên được Thanh tra huyện giải thích và hướng dẫn chi tiết.

Hội nghị nhằm quán triệt công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập theo đúng Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Nguyên Lộc