Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết tình hình KT-XH năm 2022 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết tình hình KT-XH năm 2022 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 26/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình KT- XH năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 2023, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa CT UBND huyện chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của lãnh đạo các phòng ban ngành huyện và UBND 12 xã, thị trấn.

 

Trong năm 2022, với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình KT-XH đạt được một số kết quả nổi bật. Về kinh tế tổng sản lượng lúa trên 140.000 tấn đạt trên 93%, Đề án bảo tồn vườn quýt Hồng Lai Vung trong năm 2022 có thêm 85 hộ đăng ký tham gia, với diện tích 41,9. Hiện toàn huyện có 21 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt từ 3 đến 4 sao của 08 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.Tiếp tục duy trì và phát triển 11 HTX nông nghiệp với 659 thành viên và 1 HTX vận tải thủy bộ. Đến nay toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn NTM và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, về xây dựng huyện NTM cơ bản đạt được 04/09 tiêu chí. Về thu nhập đến cuối năm 2022 đạt 57,3 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa huyện được 202.821 tỷ đồng đạt 175% kế hoạch, tỷ lệ thu gom bao, gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn huyện đạt trên 70%.

Về VH - XH đến nay toàn huyện có 07 làng nghề được công nhận, tham dự ĐHTDTT cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn, tổ chức thành công giải thể thao truyền thống của huyện, trong năm 2022, tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 92%, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, liệt sỹ, có công với cách mạng trên địa bàn.

Triển khai mở 15 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động đưa 221 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, giải quyết việc làm mới cho trên 4000 lao động.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, năm 2022 công tác quốc phòng quân sự địa phương đã hoàn thành công tác tuyển quân đảm bảo về số lượng và chất lượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó quân đội có 113 thanh niên và công an là 24 thanh niên, thực hiện tổng kết “ Tết - Quân - Dân” năm 2022 tại xã Định Hòa và phát động “Tết - Quân - Dân” tại xã Long Thắng năm 2023.

Trong năm 2023 UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục phấn đấu, đổi mới và khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng ngành hoa kiểng lợi thế của địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, quan tâm hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP hiện có và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người đạt theo chuẩn huyện NTM, hoàn chỉnh Quy hoạch chung trung tâm xã Phong Hòa theo tiêu chí đô thị loại V và hoàn chỉnh chương trình phát triển đô thị Tân Dương, hoàn chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp xã Vĩnh Thới, hoàn thành tiêu chí Huyện NTM. Duy trì và nâng chất các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, thực hiện bảo tồn diện tích quýt hồng theo đề án, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, cây ăn trái sản xuất theo quy trình VietGap, duy trì và phát triển 12 HTX hiện có trên địa bàn, phát triển sản phẩm OCOP đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Về VHXH tổ chức mở 15 lớp đào tạo nghè nong thôn, giải quyết việc làm cho trên 4000 người và đưa người đi lao động nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng 150 người, về CCHC phấn đấu đạt 85 điểm trở lên, có ít nhất 01 mô hình mới cách làm hay được triển khai. Về QPAN tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, kiềm chế kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm số người chết do TNGT so với năm 2022, giao quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao về số lượng và chất lượng.

Đặng Thức