Xuất bản thông tin

null “ Công an huyện Lai Vung giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở”

Chi tiết bài viết Tin tức

“ Công an huyện Lai Vung giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở”

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-CAH-TH ngày 21/4/2022 của Công an huyện Lai Vung về việc thực hiện mô hình “ Công an huyện Lai Vung giải quyết thủ tục hành chính tại cở sở.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân trên địa bàn huyện Lai Vung. Góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Thông qua mô hình rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, từ đó xây dựng hình ảnh Công an huyện Lai Vung gần dân, sát dân, tạo được sự tin cậy của quần chúng nhân dân.

 

Mô hình được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-UBND-HC ngày 27/4/2022 của Công an huyện Lai Vung, qua đó lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, tác phong chuẩn mực tham gia mô hình Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động.

Tổ hoạt động theo hình thức hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất “ Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động” xuống cơ sở để hướng dẫn Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính như: cấp căn cước công dân, cấp số định danh cá nhân, cấp số định danh điện tử, các thủ tục hành chính về nơi cư trú. Đồng thời, Tổ phải thường xuyên phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền về mô hình góp phần nâng cao hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện tận tình phục vụ nhân dân./.