Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII họp chuyên đề lần thứ 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung khóa VII họp chuyên đề lần thứ 2

Ngày 31/8/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề lần 2, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Đức Trưởng ban pháp chế HĐND Tỉnh. Ông Võ Hoàng Cương Tỉnh ủy viên - CT HĐND - Bí thư huyện ủy chủ trì kỳ họp cùng 35 đại biểu HĐND huyện.

 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Văn Nhã nguyên Trưởng phòng Nội vụ, nay đã về hưu. Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Văn Tập đại biểu HĐND huyện khóa VII, nguyên Chánh văn phòng Huyện ủy.

Bên cạnh đó HĐND huyện cũng đã thông qua các tờ trình, nghị quyết về việc bổ sung chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện, Tờ trình của UBND huyện về quyết định giảm dự toán các đơn vị, số dư dự toán chưa phân bổ năm 2022; bổ sung nguồn hỗ trợ xây dựng cầu, đường nông thôn năm 2022.

Phát biểu tại kỳ họp Ông Võ Hoàng Cương Tỉnh ủy viên - CT HĐND - Bí thư huyện ủy đề nghị UBND huyện trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã được thông qua với tinh thần quyết tâm, khẩn trương và hiệu quả hơn nữa, đề cao trách nhiệm, đảm bảo tính nguyên nguyên tắc kỷ cương kỷ luật trong tổ chức điều hành trực hiện nhiệm vụ kinh tế ngân sách, xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đúng qui định.

Đồng thời đề nghị ông Phan Văn Tập, Phó Chủ tịch UBND huyện cần phát huy mạnh mẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi công tác mới, mạnh dạng tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện về những giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Đặng Thức