Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

 

Ngày 01/04/2022 UBND huyện Lai Vung phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tham dự có 90 đại biểu là lãnh đạo các ban HĐND huyện, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thường trực HĐND, các ban HĐND, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn.

Buổi tập huấn có 2 chuyên đề tập huấn xoay quanh vấn đề về kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, xã; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, xã; và Những vấn đề cần lưu ý trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, xã.

Buổi tập huấn diễn ra nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định hướng dẫn thi hành../.

Thái Duy