Xuất bản thông tin

null Khánh thành 04 cầu chào mừng Đại Hội Đảng bộ huyện Lai Vung

Trang chủ Công trình đã khánh thành

Khánh thành 04 cầu chào mừng Đại Hội Đảng bộ huyện Lai Vung

Sáng ngày 26/4/2020 UBND xã Tân Phước phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện Lai Vung và nhà tài trợ Quỹ Hy vọng tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Hy Vọng 78 (cầu Năm Mi) tại ấp Tân Thuận.

Cầu Hy vọng 78 dài 20m, rộng 3,5 m.Tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 100 triệu, Ngân sách UBND huyện đối ứng 76 triệu, phần còn lại do nhân dân đóng góp và nhiều ngày công lao động.

Cùng ngày, 03 cầu Hy Vọng khác được tổ chức khánh thành tại 02 xã Phong Hòa và Long Thắng. Đến nay Quỹ Hy vọng đã hỗ trợ kinh phí bắt mới 07 cây cầu Hy Vọng tại huyện Lai Vung với tổng kinh phí xây dựng các cây cầu trên 2,9 tỷ đồng. Trong năm 2020 Quỹ Hy vọng tiếp tục hỗ trợ xây mới 03 cây giao thông nông thôn để các xã sớm hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Được biết, đây là các công trình chào mừng Đại Hội Đảng bộ huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội LHTN Việt Nam huyện./.

          Nguyên Lộc