Xuất bản thông tin

null Lai Vung sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021

Trang chủ Tin tức

Lai Vung sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 06/10/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện lai Vung tổ chức sơ kết công tác 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị Đến dự có đồng chí Võ Hoàng Cương –Bí thư Huyện ủy; cùng đại diện thường trực HĐND huyện, các đồng chí là Thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện và đại diện UBND 12 xã, thị trấn.

09 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về dịch Covid-19, thiên tai thời tiết diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm trong lãnh đạo, vận dụng các kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành gắn với quán triệt, thực hiện các văn bản của Chính phủ, của tỉnh, Huyện đã duy trì và tiếp tục ổn định phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành đạt 04/15 chỉ tiêu kế hoạch; tổng sản lượng lúa (03 vụ Đông xuân, Hè thu, Thu đông) ước đạt 151.000 tấn; về hoa màu vụ gieo trồng đạt 100% kế hoạch (618/617ha). Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát ổn định. Về thuỷ sản, sản lượng thu hoạch tính đến thời điểm đạt 18.490 tấn, đạt 59% kế hoạch (KH 31.000 tấn). Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, toàn huyện có 10/11 xã đạt 19 tiêu chí NTM, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành thêm 01 xã đạt 19 tiêu chí (Định Hòa); về hoạt động mô hình hội quán; hợp tác xã toàn huyện hiện có 12 HTX  và 10 Hội quán (trong đó có 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp). Về thương mại, dịch vụ, du lịch: Toàn huyện có 28 chợ, số chợ đang hoạt động đến thời điểm hiện tại là 7 chợ, tạm ngưng 21 chợ do chưa đảm bảo an toàn và ảnh hưởng dịch Covid-19 và có 04/04 cửa hàng Bách Hoá Xanh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động; về khoa học công nghệ có 05 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; có 08 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Nem Lai Vung” (Cơ sở Nem Hoàng Khánh, Nem Thanh Sơn, Nem Hoàng Sáng, Nem Út Thẳng, Nem Nguyễn Chiến Minh, Nguyễn Chiến Khôn, Ba Liêm, Giáo Thơ). Lĩnh vực tài chính ngân sách: Công tác quản lý điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán; thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 28/9 đạt 62,79% kế hoạch (75.291/119.900 triệu đồng). Về Xây dựng cơ bản vốn đầu tư công năm 2021 tính đến cuối tháng 8 là 270.799 triệu đồng, trong đó, vốn huyện 80.445 triệu đồng, giải ngân ước đạt 33% (khoảng 90.447 triệu đồng) so với kế hoạch vốn. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện, nhất là cho công tác chống dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 14/7/2021 đến ngày 30/9/2021 (qua 06 giai đoạn) huyện đã thực hiện test nhanh tầm soát cộng đồng được 36.630  người, lấy mẫu xét nghiệm PCR tầm soát cộng đồng 129.806 lượt người, ghi nhận 780 trường hợp mắc Covid-19 (tử vong 18 ca). Trong đó, số ca trong cộng đồng là 307 ca, số ca mắc trong khu phong toả là 221 ca, số ca mắc trong khu cách ly tập trung là 252 ca. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt 90,6/91,74% so với chỉ tiêu tỉnh giao; đưa 105/150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 70% chỉ tiêu kế hoạch (Nhật Bản có 93 lao động, Đài Loan 02 lao động, Hàn Quốc 10 lao động). Về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm cho hơn 28.016 người, với tổng số tiền trên 13,6 tỷ đồng và 78,7 tấn gạo (từ nguồn dự trữ quốc gia). Đồng thời, vận động nguồn hỗ trợ mạnh thường quân ( tiền, gạo, rau, củ, quả,…), ước giá trị 11,94 tỷ đồng. Tình hình cung cấp dịch vụ công đảm bảo toàn huyện có 274 thủ tục; tuy nhiên qua thực hiện hiện có 34/274 thủ tục được áp dụng (các thủ tục còn lại không áp dụng do người dân không có yêu cầu). Công tác tiếp dân ổn định, không phát sinh các trường hợp gay gắt; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm toàn huyện tiếp được 299 lượt (giảm 52 lượt so với cùng kỳ). Công tác an ninh trật tự và an ninh - quốc phòng, đối ngoại ổn định, đảm bảo. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện tốt; thực hiện tốt các chốt chặn, giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 kịp thời thực hiện cách ly theo quy định; về công tác quốc phòng quân sự địa phương: Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo số lượng và chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch (KH 133 thanh niên).

 

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến của lãnh đạo các xã, các phòng ban chuyên môn của huyện từ đó nêu lên những khó khăn cũng như kiến nghị đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021.

Bên cạnh những mặt đạt được, huyện Lai Vung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Thực hiện kéo dài thời gian giãn cách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân, làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Tính chủ động, sáng tạo linh hoạt của các ngành, các địa phương chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình, khâu tổ chức thực hiện vẫn chưa thật sự đồng bộ.

Từ những đánh giá trên, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo trong 03 tháng còn lại của năm 2021 tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

- Đề nghị các ngành phối hợp tập trung cao nhất cho việc sớm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi bảo đảm an toàn dịch bệnh; kịp thời đúc kết các mô hình, kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp phù hợp trong thực tiễn triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.

- Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát, phân tích đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, xác định các giải pháp phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao để tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất về kết quả thực hiện trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của  Huyện.

- Quán triệt từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết công việc trong những tháng cuối năm, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và người dân.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh khu vực giáp ranh; chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở; tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ trưởng các phòng khẩn trương triển khai tốt kịch về phục hồi kinh tế trong những tháng cuối năm 2021 đảm bảo tăng trưởng trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn: Tiếp tục thiết lập chế độ trực 24/24 để tiếp nhận thông tin, tổ chức đón, rước người dân về địa phương nơi cư trú; Chuẩn bị nơi cách ly tạm thời để sẵn sàng tiếp nhận người dân bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện, quản lý các trường hợp tự phát về địa phương nhưng không thực hiện khai báo để quản lý chặt chẽ.

Các ngành chuyên môn cần tập trung thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, chủ động đề ra giải pháp trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, đồng thời đảm bảo thực hiện Cam kết hành động đã ký đầu năm 2021.

Thủy Quỳnh