Xuất bản thông tin

null Đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop năm 2021

Trang chủ Tin tức

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop năm 2021

 

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Lai Vung vừa tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021 trên địa bàn huyện theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Năm nay huyện Lai Vung có 08 sản phẩm của cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh xã Tân Thành là: Chả lụa, Chả lụa trúng muối, Giò thủ tai heo, nem giòn, nem chua quế, Pate trứng muối, Pate, Bì Lai Vung đủ điều kiện tham gia đánh giá, xếp hạng và thống nhất đạt 3 sao.

8 sản phẩm này sẽ được huyện gửi tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021 cấp tỉnh. Được biết, năm 2021 huyện Lai Vung được Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh giao chỉ tiêu có 6 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên./.

Nguyên Lộc