Xuất bản thông tin

null Hơn 200 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trang chủ Tin tức

Hơn 200 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Sáng ngày 19/7/2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lai Vung bắt đầu phát gạo theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo do thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi nhân khẩu nhận được 15kg gạo/1 tháng, toàn huyện Lai Vung có 13.454 nhân khẩu thuộc 3.620 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với hơn 201 tấn gạo được cấp phát mỗi tháng, tương đương số tiền trên 3 tỷ đồng. UBND các xã, thị trấn cử người trực tiếp đến trao gạo tại nhà nhằm đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19  theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ./. 

Nguyên Lộc